CONCEPTVORMING

“We gebruikten het klaverblad om met een heel diverse groep stil te staan bij het concept waaraan we werken. We wouden de basis goed helder krijgen en daar helpt het Klaverblad erg goed bij.” – Barbara Janssens (Op Wielekes), deelnemer Klaverbladsessie, maart 2016. 

WAT: 

Zit je met een idee dat je samen met je vrienden, buren of collega's zou willen uitwerken tot een concept? Heb je vragen naar hoe een community zich organiseert? Wil je met jouw initiatief sociale, ecologische en economische meerwaarde creëren? Timelab ontwikkelde een eigen procesmethodiek voor het formuleren van concepten voor waardengedreven initiatieven en gedragen door een brede community. In deze workshop word je begeleid in het fijnstellen van je concept.

DOEL:

Het doel is om na deze relatief (3u) korte sessie onmiddellijk aan de slag te kunnen. Na het invullen van de verschillende loops van het model, heb je een concept waarbij concrete acties, rollen en middelen duidelijk zijn en je kan vertrekken vanuit een eenduidige en gedeelde visie, gekaderd door waarden en principes, die gedragen wordt door de hele groep.

WIE:

Voor iedereen die speelt met het idee om een community en waarden-gedreven project in de steigers heeft en hier graag begeleiding bij wilt.

HOE:

Tijdens de sessie wordt je begeleid aan de hand van een waardengedreven dynamisch model, het Klaverblad, ontwikkeld in Timelab op basis van praktijkervaring en het bestaande model van Jan Jonker. Het Klaverblad is een instrument voor conceptvorming, een manier om een project in kaart te brengen vanuit verschillende invalshoeken. Vanuit de purpose/why wordt je concept/aanbod geformuleerd en worden vier belangrijke onderdelen (loops) uitgewerkt: waarden, principes, ontwerp en community. Het Klaverblad focust zich op het samen creëren van (meervoudige) waarden, waarbij we ons concentreren op het bouwen van een community van participanten in plaats van een communicatieplan gericht op een doelgroep. Ervaring leert ons dat de unieke manier van brainstorming aan de hand van het model zorgt voor een nieuwe dynamiek en nieuwe ideeën. Na een kleine introductie over hoe het model te gebruiken en in te vullen, gaan we samen met jullie aan de slag met het invullen van het model voor jullie project.

PRIJS:

We hanteren verschillende prijzen afhankelijk van de grootte van de groep.

4-8 personen: 300 euro (excl. BTW)

8-12 personen: 575 euro (excl. BTW)

 

Begeleiders: en

 

Vrije Tags: