[WORKSHOP] commons van Barcelona tot Gent

wo 28.03.2018 20:00 tot 22:00

Hoe ver staat de commons-economie in Barcelona en in Catalonië? Welke projecten werden er ontwikkeld sinds Ada Colau als burgemeester van de stad de hele beweging een duwtje in de rug geeft? Is er sprake van een nieuw “commons eco-systeem” waarbij een heuse parallelle economie wordt opgebouwd?

Resident Bart Grugeon Plana startte een onderzoek naar de verschillende initiatieven waarbij burgers samenkomen om zelf mobiliteit en internet-infrastructuur te organiseren, waarbij voedselcoöperaties met vrije software ontwikkelaars een nieuwe distributieketen uitwerken om ecologische voeding makkelijk beschikbaar te maken buiten supermarkten, of waar open source designers via sociale projecten het stadsmeubilair ontwerpen en bouwen. Ook de financiering van deze nieuwe economische modellen en de ondersteuning en incentivering ervan door de overheid zijn fundamentele aspecten die in het onderzoek aan bod komen. 

Op woensdag 28 maart worden de eerste resultaten voorgelegd aan een groep Gentse commoners, in Timelab om 20 uur.

Bart: "ik wil feedback van de Gentse Commoners zodat ik voor mijn verder onderzoek hun vragen kan meenemen. Zo wordt mijn residentie nog meer een bron van inspiratie en oriëntatie voor initiatieven in Gent en heel Vlaanderen."

Om deel te nemen vragen we je een korte motivatie, 2 a 3 zinnen volstaan, mee te sturen met jouw inschrijving. We mikken op een handson werkgroep van 15 a 20 mensen. We bekijken het bronmateriaal (voornamelijk video's) en onderwerpen het voorstel tot verdere uitwerking aan een kritische reflectie.