[TALKS] OVER KUNST EN (un)COMMONS

zo 14.05.2017 15:00 tot 16:30

Naast het private domein en de overheid heb je de commons. Commons zijn niet alleen materiele en immateriale hulpbronnen, maar ook een systeem van beheer en onderhoud door peers en een set van spelregels die deze peers zelf bepalen.

Kunst speelt zich bij uitstek af in het gebied van de Commons. Kunst is de plek waar de mensheid haar spirituele aard vorm geeft. Kunst draagt op die manier bij aan een evenwichtige samenleving.

Sinds de 17de eeuw zien we echter hoe de kunst onttrokken wordt uit het gebied van de commons en niet meer integraal deel uitmaakt van de samenleving. Kunst wordt product, onderzoeksdomein of markt. Kunst verschuift naar het private of overheidsdomein.

In de voorbije eeuwen heeft de kunstproductie ontzettend veel waardevolle creaties voortgebracht. Artistieke excellentie, individuele creaties en een enorme productie van materieel en immaterieel erfgoed. Zonder hier afbreuk aan te willen doen gaan we in deze sessie op zoek naar de contextualisering van de individuele westerse kunstpraktijk om zo het perspectief te openen naar kunst in de wereld van de commons waar het materiele en immateriele goed door een groep peers beheerd en ontwikkeld wordt volgens spelregels die zij zelf kunnen aanpassen. (vrij naar de definitie van commons door E. Ostrom en D. Bollier)

Kan kunst integraal deel uitmaken van de post-kapitalistische samenleving? Als een commons. Wat biedt de geschiedenis ons? Hoe maken we ruimte voor deze ontwikkeling en welke impact heeft deze transitie op de kunstenaar? Of is kunst een uncommons?

Een gesprek tussen kunstenaars, kunstbemiddelaars en publiek.

De sessie kadert in het traject  en vindt plaats in samenwerking met .

Event link: 

Deze sessie vindt plaats in het Museum voor Schone Kunsten Gent.

 

Omslag foto: MSK