[TALKS] Commons en strategieën voor ONT-leren.

vr 28.04.2017 12:00 tot 14:00

De school als publiek domein. Als plek waar de samenleving begint. Als ruimte voor het bouwen aan de democratie.

Hoe maken we van leren een commons?

Kennis en leren zijn immateriele commons, ook creativiteit is dat. Maar wat met de school als instituut? Als infrastructuur? Kunnen we de school als gebouw, als plek beschouwen als materiele commons beheerd en onderhouden door de betrokkenen als een groep peers? Welke spelregels kunnen we expliciteren en hoe installeren we een systeem om deze spelregels bespreekbaar te maken?

We gaan in gesprek met Leen De Bie, Edwin Hantson en Michel Bauwens

Debateer mee, breng iets mee voor lunch en schuif aan.

 

** Deze bijeenkomst maakt deel uit van een reeks gesprekken aan de keukentafel. Telkens met een ander thema.