Formalab

Hoe zouden we workshop, ontwikkeld in een fablab kunnen gebruiken in vormingstrajecten? Dat was het uitgangspunt voor Formalab. De Europese richtlijnen rondom de 'key competences' vormen letterlijk de sleutel (*). Formalab ontwikkelt workshops en benoemt de sleutelvaardigheden die ontwikkeld worden. Het 100% formalab in Greta Du Velay in Zuid Frankrijk is het vlaggenschip en doelt op de sociale en professionele intregratie van haar participanten. 

In het kader van dit samenwerkingsproject ontwikkelde timelab Trashbots, zie workshops.

Dit project loopt van november 2011 tot april 2013. 

(*)Een competentie is een complex samengaan van kennis, vaardigheden en attitude die iemand in staat stelt een bepaalde taak uit te voeren.

Een project van Le Laboratoire Pédagogique du Greta du Velay (FR), ITD (ES) en timelab (BE).