Delen is het nieuwe hebben - Trends

Delen is hot. Er zijn tientallen Vlaamse deelinitiatieven, maar die worstelen met groeipijnen.
Intussen ontwikkelen klassieke bedrijven schoorvoetend nieuwe businessmodellen die inspelen
op de deeltrend. Maar het hyperkapitalisme slokte ook al verschillende deelinitiatieven op.

het ganse artikel is te vinden in de bijlage

Sam de Kegel voor Trends op 23/10/2014

 

Downloads: