Creativiteit, kennis en materiaaldelen - Terzake

Bij hacken denken we meestal aan mensen die inbreken in je computer en gegevens willen pikken. Maar eigenlijk betekent hacken zoveel als "iets verbeteren" en dat kan dus met alles en iedereen. Dat is ook precies wat gebeurt in hackerspaces: plekken waar mensen samenkomen om materiaal en kennis te delen zodat hun ideeën vorm krijgen. Er komen, ook in ons land, steeds meer hackerspaces bij.
Bekijk het item