[DE SCHUUR] Grondrechtendag verplaatst naar Brussel

za 08.12.2018 10:30 tot 20:30

Op 8 december hebben we het over:

1. Het grondrechtenactivisme in de . Deze zaak handelt over de verkoop van gemeengoed aan Fernand Huts. Ze staat symbool voor de financiële speculatie op grond en vastgoed die hand over hand toeneemt. Waardevol patrimonium van ons allen komt in handen van spelers die geen rekening houden met het algemeen belang. Tien inwoners van Gent kunnen in naam van de stad optreden in deze zaak. Ze kan toonaangevend worden voor de lopende coalitiebesprekingen in Gent en elders. Kom luisteren naar de voorbereiding van de pleidooien op dinsdag 11 december om 9u in Gent en doe inspiratie op voor uw gemeente.

2. Grondrechten en "capabilities"  van Martha Nussbaum. Is deze Amerikaanse filosofie een inspiratiebronvoor het grondrechtenactivisme in de wereld en in ons land.

3. Grondrechten zijn van niemand en van iedereen. Een grondwet is geen vodje papier: politiek wordt erdoor mogelijk. Sinds de financiële en euro-crisis bevinden politiek, economie en maatschappij zich in een permanente uitzonderingstoestand. Hoe gaan we ons organiseren in deze omstandigheden? In wiens naam spreken we? En welke belangen verdedigen wij?

We werken rond de drie punten met een ervaringsdeskundige in leiding en groepsgesprek. Ieder spreekt uit eigen naam en het enige belang dat ons bindt is het algemeen belang.

 

 

Wanneer?
Zaterdag 8 december van 10 tot 17 uur met een pauze.
Er is kinderopvang.
Vanaf 18 uur serveren we een kleurrijke maaltijd om onze kas te spijzen.

Inschrijving & inkom
Inschrijven via
Bijdrage aan de dag: 5 euro
Maaltijd 's avonds: 10 euro