[TALKS] OVER KUNST EN COMMONS

zo 14.05.2017
12:00 tot 14:00

Aan deze ronde tafel gaan we op zoek naar het (toe)eigenaarschap van creaties door kunstenaars in en door de erkenning van de context van waaruit de creatie geboren is. We doen dit vanuit de roep tot herdefiniering van de positie van de kunst in de postkapitalistische samenleving. 

In de voorbije eeuwen, sinds het ontstaan van het kapitalisme in de 17e en 18e eeuw, heeft de kunstproductie ontzettend veel waardevolle creaties voortgebracht. Artistieke excellentie, individuele creaties en een enorme productie van materieel en immaterieel erfgoed. Zonder hier afbreuk aan te willen doen gaan we in deze sessie op zoek naar de contextualisering van de individuele westerse kunstpraktijk om zo het perspectief te openen naar kunst in de wereld van de commons waar het materiele en immateriele goed door een groep peers beheerd en ontwikkeld wordt volgens spelregels die zij zelf kunnen aanpassen. (vrij naar de definitie van commons door E. Ostrom en D. Bollier)

Een gesprek tussen kunstenaars, kunstbemiddelaars en publiek.

 

De sessie kadert in het traject  en vindt plaats in samenwerking met .

Event link: 

Deze sessie vindt plaats in het Museum voor Schone Kunsten Gent.

 

Omslag foto: MSK