#RSL op post

Samen Op Post

Stel je eens voor: Een stad die zelfvoorzienend is, waar lokale productie een vanzelfsprekendheid is en waarin bewoners zelf richting geven aan de toekomst van de hun gedeelde plek. Niet alleen materialen of kennis, maar ook slimme netwerken van talenten vormen de humus voor een steeds groeiende plek voor creatie en innovatie.  Steeds in beweging en open en toegankelijk voor iedereen. Het kloppende hart is een plek voor maken en ontmoeten. De ziel is er één van samenwerken en delen. op post. Samen op post.

Herbestemming van een postgebouw

Op Post is een project in het voormalige Bpostgebouw aan de Brugsesteenweg 44 in Roeselare. Op Post gaat de uitdaging aan om een permanente plek te creëren voor haar bewoners met een impact op de hele stad en regio. Organisaties en mensen verzamelen zich in een gemeenschappelijk plan voor de 3500 m2 postgebouw. 

Procesbegeleiding

Timelab faciliteert de komende 3 jaar het co-creatieproces, zet een makerslab op poten, leidt labmangers op en zorgt voor uitwisseling tussen verschillende Vlaamse en Internationale makers en de lokale partners.

De procesbegeleiding bestaat uit verschillende rollen. Iedere rol wordt geleid door Timelab, maar vormt tegelijkertijd een uitnodiging om hier deel vanuit te maken. 

Als mee-maker, als leerling of voor concrete praktische taken, iedereen kan naar eigen behoefte en motivatie instappen in het procesbegeleidend team. 

De verschillende rollen zijn:

Communicatie 

Dit team gaat de uitdaging aan een gepaste stijl en communicatie te vinden die de balans zoekt tussen een algemene communicatie en de eigenheid van iedere individuele speler in het project. Het team zorgt ook voor een aanbod leertrajecten en excursies voor alle partners.

Impact

Wat is de impact van de komst van Op Post? Hoe bepalen we de nulmeting? Welke cijfergegevens zijn voorhanden en welke parameters zetten we op om de impact te kunnen meten op het einde van iedere fase in de komende 3 jaar.

Hands-on

Dit team houdt het lab up and running en zorgt ervoor dat dit maximaal toegankelijk en open kan zijn.  Machine onderhoud, maar ook opleiding en permanenties behoren tot deze rol.

Cocreatie

Het verfijnen, bepalen en implementeren van concepten die ontstaan zijn uit de samenwerking tussen verschillende actoren. Hiervoor gebruiken we de bestaande timelab methode en vragen we experten ter hulp waar nodig.

 

Wil je meer info, wil je deelnemen of heb je opmerkingen/feedback/bedenkingen? Laat het ons weten via