Reflecties over kunst en commons

"Commons zijn gedeelde hulpbronnen (of platforms) die worden gecreëerd en verzorgd door een gebruikersgemeenschap, volgens haar eigen afspraken, regels en normen. Dit betekent dat een common wordt gedefinieerd door 3 aspecten: 1) een gedeelde hulpbron (of platform) 2) er is sprake een commoning-activiteit en 3) ze wordt beheerd op basis van afspraken, regels en waarden die op z’n minst gedeeltelijk onafhankelijk zijn van de overheid of de markt."

"Commons are shared resources that are produced and maintained by a user community, according to their own rules and norms. This means a commons is defined by 3 aspects: 1) a shared resource 2) the activity of commoning 3) rules and norms that must at least be partially autonomous from the public and private sector."

Dit is de definitie die we hanteren in het kader van het project 'Act Like a Commoner'

We voegen de daad bij het woord en nodigen onze residenten uit om ieder iemand uit hun netwerk uit te nodigen. Zij verzamelen 3 dagen in Timelab. Ze debateren, reflecteren, lezen, argumenteren, plannen en definieren. 

Zullen zij zich organiseren als een commons van kunstenaars of hoe verhouden zij zich tot de commons in onze stad en in hun stad? Maakt kunst deel uit van de commons of is het een (un)commons?

Wouter Huis - Hana Miletic - Zeljko Blace - Vasilis Niaros - Stefan Klein - Caitlin Fisher - Marc Buchy - Oliver Chase

Weldra hier een verslag.