Kogelstraat 34

Kogelstraat 34 is een plek in Gent. Een tussenruimte in de stad waar gebalanceerd wordt, waar het regeneratief proces van het stedelijk metabolisme zichtbaar plaatsvindt. En dit zowel economisch, ecologisch als sociaal. Een plek waar makers elkaar ontmoeten en de lokale maakbedrijvigheid vorm krijgt. Waar innovaties ontkiemen en artistieke reflecties leiden tot duurzame ontwikkeling.