Jean Lievens Commons Library

Voortaan vind je naast de labinfrastructuur een prachtige collectie van bijna 2000 boeken. Het grootste deel ervan werd geschonken door Unchalika Bauwens in nalatenschap van Jean Lievens.

Jeans leven stond in het teken van kennis, reflectie, lezen, schrijven. We willen hem eren en zijn kritisch denken, zijn tolerante houding, zijn scherpe geest en pen verderzetten door zijn privecollectie boeken publiek ter beschikking te stellen.

Alle boeken worden momenteel gecatalogiseerd in CageWeb waardoor ze voor iedereen uitleenbaar worden.