Declic'In

Over Declic'In
Wat zijn de gevolgen van de veranderende wereld op werkgelegenheid, op het toekomstperspectief van jongeren in Europa vandaag? Naast de globalisering van productie en diensten zal ook innovatie en O&O steeds verder globaliseren. Internetverbinding en hyper-connectiviteit zorgen voor een exponentiele groei van informatie. De toegankelijkheid van steeds meer mensen tot deze kennis zal een boost van innovatie en zeer snelle processen ontketenen. Met de uitputting van grondstoffen en de de toenemende en steeds ouder wordende bevolking, zijn innovatie en snelle verandering naar een socialere en groenere toekomst noodzakelijk. Met Declic'in gaan de partners op zoek naar de mogelijkheden om jongeren warm te maken voor deze 'nieuwe' industrie. 

Declic'In partners geloven dat een adequaat beroepsgericht onderwijs en vorming kunnen helpen voorzien in de directe en toekomstige vaardigheidsbehoeften van Europa, de sociale gevolgen van de snelle verandering kan helpen beperken en het economisch herstel vergemakkelijken. Naast de Europese overlegstructuur gaat iedere partner lokaal op zoek naar nieuwe banden met beroepsonderwijs en industrie. 

Blended learning
Hoe ziet het onderwijs van de toekomst eruit? Blended learning is de snelle wisselwerking van verschillende media in de vorming van vaardigheden, online en offline. Steeds meer mensen zullen zich verdiepen in gespecialiseerde vorming, dat zal ook nodig zijn om aan de snelle innovatieprocessen te kunnen voldoen. Mensen met verschillende expertises zoeken elkaar gemakkelijker op en vormen ad hoc werkentiteiten op basis van hun noden. Maar wat met zij die geen toegang krijgen tot deze technologie? Wat met de genderspecfieke achterstand in innovatieve beroepen? En hoe ondersteunen we jongeren in hun weg naar deze nieuwe sectoren? Hoe kan het onderwijs zich aanpassen aan de snelheid van verandering? Welke maatregelen moet een overheid nemen om talent in de regio te houden? Veel uitdagingen staan ons te wachten. Met een aantal Europese samenwerkingen tracht timelab in het debat te blijven over hoe nieuwe methodieken geïnspireerd op co-creatie en intercollegiaal leren een bijdrage kunnen leveren aan de wereld van morgen.

Wat we doen
Met Declic'in nodigen de projectpartners jongeren uit om zelf een 3D printer te bouwen en hiermee objecten te produceren. Ze leren hands-on vertrouwd te worden met mechanica, elektronica en ontwerp. Ze leren in teams werken, ze ontwikkelen beroepsattitudes en leren hoe ze hun expertise en vaardigheden kunnen ontwikkelen richting industrie, design en automatisatie. 

Activiteiten
- Girls only team Ultimaker Bouwweekend
Een team van meiden bouwt tijdens het "Ultimaker Bouwweekend" samen een 3D printer in Budalab. Aan het bouwweekend doen 5 teams mee en wordt begeleid door trainers van timelab.
20 en 21 oktober 2012 
- Bouw een 3D printer in 1 dag
Een team van 6 Gentse jongeren bouwt in 1 dag een Prusa i3 (3D printer). Zij worden begeleid door lab manager Kurt van Houtte en timelab pro Koen Verstringe. Bekijk op het youtube kanaal van timelab. 
4 april 2014

Partners
Le Greta du Velay, laboratoire Pédagogique (FR)

CEPS, Barcelona (ES)

Timelab, Gent (BE)

Droit et Devoir, Mons (BE)

Nieuwland Automatisering, Wageningen (NL)

BBAG, Berlijn (DE)

Project website 
De partners houden samen een project website bij, deze vind je hier: