Commons van Barcelona tot Gent

Hoe ver staat de commons-economie in Barcelona en in Catalonië? Welke projecten werden er ontwikkeld sinds Ada Colau als burgemeester van de stad de hele beweging een duwtje in de rug geeft? Is er sprake van een nieuw “commons eco-systeem” waarbij een heuse parallelle economie wordt opgebouwd?

Resident Bart Grugeon Plana startte een onderzoek naar de verschillende initiatieven waarbij burgers samenkomen om zelf mobiliteit en internet-infrastructuur te organiseren, waarbij voedselcoöperaties met vrije software ontwikkelaars een nieuwe distributieketen uitwerken om ecologische voeding makkelijk beschikbaar te maken buiten supermarkten, of waar open source designers via sociale projecten het stadsmeubilair ontwerpen en bouwen. Ook de financiering van deze nieuwe economische modellen en de ondersteuning en incentivering ervan door de overheid zijn fundamentele aspecten die in het onderzoek aan bod komen.