Bib Zuid : stadslabo.org

Wie het nog niet heeft gehoord: de Hoofdbibiliotheek van de stad Gent aan het Zuid komt vanaf maart volledig leeg te staan. Vanaf 1 mei tem 31 december 2017 kan ze worden ingenomen door een nieuwe tijdelijke beheerder of collectief van organisaties. 

De 7000m² ruimte innemen als burger, daar dromen heel wat mensen van, luidop en in stilte. 

Timelab wil de realisatie van al deze dromen faciliteren.

Samen met de gebruiker bouwen we een structuur voor de invulling van de Oude bib. We beschouwen de ruimte als publiek domein, open, toegankelijk en voor iedereen. De structuur moet een systeem zijn dat zich laat aanpassen aan nieuwe perspectieven en zo in zichzelf duurzaam is, desondanks de tijdelijkheid. Iedereen kan zo het engagement opnemen dat past bij de eigen ambitie en mogelijkheden.

Op 3 februari 2017 ging een eerste brainstromsessie rond de toekomst van de bib van start, met een erg inspirerend resultaat als gevolg. Met de verschillende initiatieven gingen we kijken naar de gemene deler en formuleerden we verschillende typologieën*. 

Een tweede brainstormsessie bij Timelab, ging door op 17 februari 2017. Op basis van de groepen die zich vormden tijdens de speeddate werd verder nagedacht over de invulling, noden en inplanting van de typologieën. De groepen argumenteerden de ins & outs van hun typologie. De reflectiekamer gaf commentaar. De groepen spraken individueel af wanneer ze de komende dagen en weken zullen samenkomen. 

Meer informatie en de verdere planning van het project kan je  terugvinden.

 

*Typologie = een onderverdeling op basis van kenmerken.