Studienamiddag Pilootprojecten Terug in Omloop

Op donderdag 3 december 2015 lanceerde Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, samen met Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters en Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans de oproep voor de Pilootprojecten Terug in Omloop.Plaats van gebeuren was La Tricoterie te Brussel. 

De Pilootprojecten Terug in Omloop zijn het resultaat van een samenwerking tussen Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, de OVAM, het Team Vlaams Bouwmeester, Ruimte Vlaanderen, het Vlaamse Stedenbeleid en het Agentschap Ondernemen. Ze zijn een instrument om nieuwe inzichten te verwerven over de aanpak van ruimtelijk-maatschappelijke uitdagingen.

De Pilootprojecten koppelen stedelijke transformaties aan economische transitie en geïntegreerde bodemsanering. Tijdens een strategische verkenning kregen deze Pilootprojecten drie duidelijke ambities:

  • Het realiseren van een evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling, met grote aandacht voor productie in de stad.
  • Het dynamiseren van onderbenutte en verontreinigde terreinen op elk moment.
  • Een omslag maken naar een duurzaam materialenbeheer en een circulaire economie.

De ambities werden concreet gemaakt en getoetst aan de Vlaamse situatie. Dit leverde vijf prototypische scenario’s op. Deze prototypische scenario’s zijn voorlopers of verbeeldingen van mogelijke Pilootprojecten. Ze schetsen een attitude en geven aan hoe binnen Pilootprojecten de geformuleerde ambities verbonden kunnen worden, maar ze schrijven niet voor wat een concreet Pilootproject moet zijn.

Tijdens deze studienamiddag werd de voorstudie worden toegelicht en werd er aan de hand van een geïnspireerd innovatief project stilgestaan bij de opzet van de Pilootprojecten Terug in Omloop. Ook het concrete procesverloop en de praktische informatie met betrekking tot het indienen van kandidaturen werd uiteengezet. De namiddag werd afgesloten met een receptie met aandacht voor enkele lopende innovatieve en inspirerende projecten uit Vlaanderen.