Mapping (internationale) kunstenaars en organisaties verbonden aan Timelab

Partners

"Timelab has a unique approach for bringing together artists, the tech savvy maker community and other practitioners. Timelab's model has been an inspiration for myself and our organisation, and we are eager to follow up the development of Timelab and to collaborate in various ways in future as well. The previous Timelab events I have participated have been very well organised with high quality of content. We hope that in future we can initiate various exchanges between Helsinki and Ghent, and between the international communities connected to Timelab and HIAP". Juha Huuskonen, Director Helsinki International Artist Programma, 28/9/2015

“Quite simply, Timelab is one of the most challenging and inspiring art centers I had the chance to visit. As director of the Universit Laval Art School and as an active member of the Quebec art community, I am always looking for new models for the creation of collaborative art situations. I spent of few days at Timelab last Spring and have been impressed by the depth of the reflexion and the vision behind the actions undertook at the center. It reaches a very diverse audience while keeping a very rigorous approach, based on solid observations about the world we live in. Outstanding.” Jocelyn Robert, Artist, Director of Ecole des arts visuels, Universit Laval, 11/9/2015

“Timelab nam het initiatief om een reflectienetwerk te bouwen overheen verschillende Vlaamse kunstenorganisaties. De vier koplopers voor 2017-2021 zijn Timelab, Netwerk Aalst, Z33 en Vrijstaat O + de Werf, maar het gaat om een open netwerk dat doorheen de tijd zal aangroeien en dat ook andere functies kan krijgen. De koplopers verzamelen zich om reden van complementariteit. Ze zetten in hun werkingen in op diverse functies en spelen in verschillende disciplines. Dit netwerk kent ankers in alle Vlaamse provincies waardoor de geografische spreiding van de resultaten en processen gegarandeerd is. 

In 2017 zal de collectieve reflectie starten met de focus op hun rol in de ontwikkeling van de stad of regio. De kernvraag hier is: Welke rol speelt de kunstenorganisatie als partner in stadsvernieuwingsprojecten? Hoe kunnen we ervaring en modellen delen overheen het partnernetwerk en hoe kunnen we vanuit deze netwerkervaring bevindingen ontsluiten voor een breder publiek? Allen hebben de partners ervaring met samenwerking op vlak van stadsvernieuwing en burgerparticipatie. Aalst, Oostende, Hasselt, Gent en Brugge - de context van waaruit de organisaties opereren - is erg specifiek. Allen verbinden ze hun lokale werking met een internationaal platform en toch is hun aanpak erg verschillend. Dit netwerk organiseert ieder jaar vanaf 2017, een event, telkens gehost door een andere partner. Hier wordt feedback gegeven op bestaande projecten en wordt kennis uitgewisseld.

Het netwerk van de vier organisaties die het startschot geven kan zich later uitbreiden, zowel in termen van spelers die zich kunnen aansluiten als van de functies waarop ingezet. Dit gebeurt volgens het aardbei-model waardoor er steeds nieuwe (geclusterde) ankerpunten komen. Vanuit deze verbinding kunnen ook andere schakelingen tot stand komen. Vanaf 2017 ligt de focus op reflectie. Op basis van de diverse functionele profielen van de koplopers, kan later ook bewust gewerkt worden aan de manieren waarop de ketens van in elkaar hakende functies (ontwikkeling, productie, presentatie, participatie, reflectie) trajecten kunnen vormen. Dit kan thematisch of volgens het oeuvre van een kunstenaar. 

Kunstenpunt werkt met dit reflectienetwerk samen om de resultaten van de collectieve processen en evenementen te verzamelen en ontsluiten naar de ruimere kunstensector. Dit traject biedt ook een erg boeiende context om vanuit het steunpunt op zoek te gaan naar praktijkondersteuningsmodellen die zich met de nodige alertheid kunnen enten op een proces en resultaten (i.e. van het reflectienetwerk) die zich nog niet laten voorspellen. Naast het engagement voor het mee toegankelijk maken van de inzichten van het reflectienetwerk in de bredere kunstensector, bekijken Timelab en Kunstenpunt de mogelijkheid om de nieuwe modellen van organiseren die binnen Timelab ontwikkeld zijn te introduceren in de kunstensector. Timelab ontwikkelde erg bottom-up modellen die de samenwerking tussen makers en sectoren moet vergemakkelijken. Deze modellen helpen met het opzetten van activiteiten. Als team, maar ook als (toekomstige) organisatie. Van praktisch over personeelsbeleid tot juridisch of communicatie. Allen gebaseerd op vlakke vernetwerkte systemen en geïnspireerd op de praktijk van de kunsten zelf.

Omdat Kunstenpunt als steunpunt op de hoogte is van de noden in de diverse kunstsectoren en van individuele spelers kan deze samenwerking ertoe leiden dat er een heel eigen ondersteunings- en coachingstraject kan ontstaan op maat van de kunstenspelers.”

Over het·engagement dat het reflectienetwerk (met koplopers Timelab, Netwerk Aalst, Z33 en Vrijstaat O + de Werf), Timelab en Kunstenpunt willen aangaan in de periode 2017-2021, Felix De Clerck, Directeur Kunstenpunt, 30/9/2015

“Vrijstaat O. wil zich zeker inschrijven in dit onderzoeksproject. Zelf ziet zij dit in het eigen bredere verhaal waar alternatieven voor stadsontwikkeling aan bod komen wat begonnen is met Atelier De Stad rond het Groene Lint en zich verder inschrijft in een programma van lezingen, Pecha Kucha avonden en allianties met diverse partners die alternatieven ontwikkelen op het vlak van wonen, zich voeden, energie en mobiliteit. Het kunstencentrum van vandaag heeft door zijn mogelijkheid tot interactie van kunstenaars en experts met publieken/bewoners daarin een voorname taak te vervullen als mediator die verder gaat dan louter artistiek onderzoek.” Hendrik Tratsaert, artistieke leiding Vrijstaat O, 23/9/2015

“Z33, Huis voor actuele kunst in Hasselt en Timelab waren voor elkaar reeds klankbord en inspirator in het verleden, een relatie die Z33 graag wil verder laten groeien. Timelab initieert een bovenlokaal netwerk om een aantal brandende thema's in de samenleving te onderzoeken vanuit verschillende kunstenpraktijken. Wat is de toegevoegde waarde van een kunstenorganisatie in samenwerking met andere sectoren zoals zorg, onderwijs, stadsontwikkeling? Zit dit in de dialoog met de kunstenaar of gaat het over de praktijk van de kunstenorganisatie? Of beide en wat is dan het verschil? Kunst in de publieke ruimte als resultaat of proces of als systeem? Hoe kunnen we onze kennis hieromtrent uitwisselen met andere organisaties in de sector enerzijds en hoe kunnen we anderzijds deze toegevoegde waarde formaliseren zodat ze ook transfereerbaar wordt naar andere projecten? Dit zijn de vragen die een netwerk van kunstenorganisaties, gespreid over Vlaanderen, onder de loep neemt. In 2017 wordt er vertrokken vanuit een groep van 4 koplopers, georganiseerd als een open netwerk waar andere organisaties kunnen op inhaken. De koplopers zijn: Timelab, Netwerk, Vrijstaat De Werf en Z33. Kunstenpunt bundelt, faciliteert en ondersteunt dit netwerk door het bundelen van de resultaten en het voeden van de debatten. De volgende stap voor dit netwerk, is het maken van een samenwerkingsovereenkomst In de connectie tussen Z33 en Timelab zitten verder ook kansen om elkaar kettinggewijs te versterken vanuit de specifieke functies. Makers kunnen bewegen tussen de twee huizen naargelang de lase in hun werk. Dat gebeurde al rond makers als Jesse Howard en Thomas Lommee. Ook op het vlak van de jaarlijkse bootcamp van Timelab liggen er kansen voor versterkende uitwisseling. Timelab en Z33 willen samen nadenken over een avontuurlijk biotoop voor kunsten in Vlaanderen. De continue ad hoc dialoog de afgelopen jaren tussen beide organisaties over de eigen werking en het opzetten en delen van netwerken met ontwerpers en kunstenaars was zeer vruchtbaar. Thomas Lommee, Daniela Dossi, Eugenia Morpurgo en Juan Montero, Lisa Ma, Jesse Howard ... waren enkele van de kunstenaars waar beide organisaties verschillende trajecten mee hebben afgelegd. Daarnaast is er de samenwerking met het department Masters Social design van de Design Academie. Deze dialoog verder uitbouwen en delen is niet alleen inspirerend maar ook betekenisvol. We hopen dan ook dat het reflexief traject of estafe die we samen gaan uitbouwen in een netwerk verder de dialoog structureel organiseert.” Jan Boelen, artistiek directeur Z33, 23/9/15

“Netwerk houdt voeling met de complexe evoluties in de samenleving en de positie en rol van kunst daarin. Vertrekkend vanuit de sociale waarden in haar missie en overtuigd van het maatschappelijk potentieel van de kunst, wil Netwerk bijdragen tot het verbreden van het draagvlak voor kunst in de samenleving. Hierbij aansluitend past het onderzoek naar de positie en rol van de kunstorganisatie in het maatschappelijk debat en de praktijk, en de overdraagbaarheid van methodieken. Hiermee verklaar ik uit te kijken naar het vormgeven van deze samenwerking in de toekomst.” Guido Saey, voorzitter Netwerk vzw, 25/9/15

“In het kader van het Europese project 'Manufactories of caring space-time' wil het MSK graag de handen in elkaar slaan met Timelab. Het project laat drie internationale kunstenaarscollectieven (het Russische micro-art-collectief Gorod Ustinov, de Tunesische choreografen-dansers Selma en Sofiane Ouissi en de Spaanse sociologen-curatoren Blanca Callen, Laurence Rassel en Soledad Gutierrez) in drie Europese kunsthuizen (Fundaci6 Antoni Ta pies Barcelona, FRAC Lorraine Metz, MSK Gent)aan de slag gaan met de lokale gemeenschappen rand afgeschreven objecten, praktijken en kennisculturen. Deel van het project is om op die manier samen duurzame, alternatieve, collectieve artistieke praktijken te ontwikkelen die midden in de maatschappij staan. De betrokken kunstenaars, organisaties en de missie van het project liggen volledig in de lijn van de visie en partners (zowel lokaal als internationaal) van Timelab. De samenwerking met Timelab zal ervoor zorgen dat het Europese project verankerd wordt in de lokale context en diepere sporen nalaat. Timelab is sterk in reflectie en ontwikkeling en het samenwerken met verschillende partners in en buiten het kunstenveld. Hun team en netwerk zullen meedenken over hoe we de brug kunnen slaan tussen de kunstenaars en de participerende doelgroepen, hoe we dynamische ruimtes van dialoog kunnen creeren en de ontwikkelde praktijken via protocollen kunnen delen. De dialoog tussen de betrokken kunstenaarscollectieven en kunsthuizen enerzijds en het netwerk van Timelab anderzijds zal voor beiden een grate meerwaarde betekenen. We kijken uit naar de samenwerking met Timelab.” Catherine de Zegher, directeur MSK, 29/9/15

“Timelab ontwikkelt, net als de Brakke Grond, diverse co-creatieve projecten in de organisatie en in de stad. Timelab is het forum waar ideëen ontwikkeld worden door middel van cocreatie en door het openbreken van organisatiegrenzen naar de community. De Brakke Grond legt als bruggenbouwer ook die verbindingen tussen maatschappij en toeschouwer, middels diverse co-producties en partners in Vlaanderen en in Nederland. Co-creatieprocessen zullen in belang toenemen en hierbij zal meer en meer grensoverschrjjdend gewerkt worden. Beide organisaties spreken de wens uit om de uitwisselingen te stimuleren en kennis te delen.” Mieke Renders, Directeur De Brakke Grond, 28/9/15

Kunstenaars

Kaffe Matthews ontwikkelde in Timelab een fietsopera (2011/12) en presenteerde die in Gent in 2012 ism Vooruit. Sindsdien werd de opera gebracht in o.m. Portugal (Serraves Foundation 2013), Finland (High Art 2013), Houston (Houston Arts Alliance 2014) en Brussel (QO-2 en De Munt, loopt nog tot juni 2016). Volledig overzicht:

Tom Kok en Britt Hatzius ontwikkelden in 2013 in Timelab de cinematische installatie Micro Events, het werk werd daarna o.m. getoond in Gent (Vooruit 2012), Parijs (Maison de Creteil 2014), Brussel (Bozar 2015) en Quebec (Mois Multi 2015).

Shortfilms for you van Duncan Speakman, oorspronkelijk ontwikkeld in Timelab als ‘book beyond the page project’, reisde in vijfvoud de wereld rond en is vandaag in Gent uitleenbaar in de bibliotheek en te koop als werk. De Portable Speaker die Duncan maakte in Timelab in 2012 werd onderdeel van het werk Of Sleeping Birds en werd o.m. getoond in Cambridge (Visualise 2012),  Krems (Contraste 2012) , London (Barbican 2012) en Brugge (Het Entrepot 2014).

Nikolaus Gansterer ontwikkelde Traces of Spaces in Timelab in 2010, het werd in 2011 gepresenteerd in Gent (Vooruit), Wenen (Weisses Haus) en Krems (Galerie Stadtpark). Nikolaus Gansterer kwam sinds 2011 regelmatig terug naar Gent, meest recent met nieuw performatief werk deel in SMAK in de tentoonstelling Drawing/The Bottom Line (tot jan 2016). 

Daniela Dossi was voor het eerst in Gent voor Timelab’s Time Fest in 2013. In de intensieve format zette ze in de Rabotwijk in Gent ism Made by Oya/Rocsa (vandaag Manoeuvre) Textiele Talen op poten. Het gaf aanleiding tot Textiel Atlas, een langlopend project van Daniela Dossi bij Manoevre (2014/15). 

Wouter Huis was deel van Timelab’s Summercamp Electrified in 2011 (Reclaiming Public Space). Hij maakte een nieuw werk Disclaimer dat een plaats in de publieke ruimte kreeg in Gent in 2011. Het werd ook getoond tijdens het Internationaal Film Festival van Rotterdam in 2012 en permanent opgesteld in een nieuwe versie bij Botanique Brussel (2014).

Els Viaene was een van de deelnemers van het Summercamp Electrified 2011. Daaropvolgend was ze een van de partners van Duncan Speakman in zijn project 'Shortfilms for you'. In 2012 werkte ze als geluidsartiest aan het project 'The Swamp That Was', de fietsopera van Kaffe Matthews. Uit de samenwerking met Duncan Speakman kwam het werk Soft Boundary, het werd gepresenteerd in de tentoonstelling “Dropouts” (Museum-M 2013). 

Hans Beckers was deel van Timelab’s Springcamp 2012. Hij creëerde een Eggcutter Orchestra dat deel werd van zijn oeuvre en waarmee hij te zien was in o.m. De Pianofabriek (Brussel), Theater aan Zee (Oostende), De Werf (Brugge) en De Warande (Turnhout), Bozar (Brussel) en De Singel (Antwerpen).

Maria Lucia Cruz Correia was een van de deelnemers van Summercamp Electrified 2010 (Re-spark). Het onderzoek en de performance tijdens het slotgebeuren legde de basis voor het werk dat ze verder ontwikkelde en toonde als Urban Action Clinic bij Vooruit en Kaaitheater (2014/15).

Naomi Kerkhove was deel van Summercamp Electrified in 2010 (Re-spark) en creëerde er een wereld van textiel. Het legde de basis voor de voorstelling White Out die ze maakte in datzelfde jaar met steun van Buda en Vooruit. Vandaag is ze resident bij WP Zimmer, haar werk was in 2015 onder meer te zien in Neerpelt (Dommelhof), De Pianofabriek (Brussel) en Cultuurcentrum De Ververij (Ronse).

Stephen Verstraete was een van de deelnemende kunstenaars aan Summercamp Electrified 2011 (Reclaiming Public Space). Hij maakte een draagbaar beeldhouwtoestel dat hem toeliet om performatieve interventies in de stad te doen. De stad zou zijn werkplek worden en getoond worden bij Rocsa Gent), Kunst in de wijk Aalst, Transit Mechelen. 

Karel Verhoeven was deel van Summercamp Electrified 2011 (Reclaiming Public Space), hij maakte Antopicity, wat deel werd van zijn oeuvre. Hij exposeerde o.m. in Kiosk Gent (2012), Ithaka Leuven (2013) en Beurschouwburg Brussel (2015).

Gosie Vervloesem was deel van Timelab’s Springcamp: In times of crisis, artists take a stand (2012). Ze presenteerde en toetste er haar performance ‘Recipes for Disaster’ welke getoond werd in Brussel onder meer in Beursschouwburg, Kaaitheater en de Pianofabriek. Verder ook in Vooruit (Gent), Belluard Festival (Fribourg), Buda (Kortrijk) en Zimmer (Antwerpen) waar Gosie vandaag resident is.

Karl Van Welden nam deel aan Timelab’s Springcamp in 2012 vanuit zijn fascinatie voor de catastrofe. Hij creëerde een experiment met een omgeving voor, tijdens en na een natuurramp. Het werd deel van zijn voorstellingenreeks ‘United Planets Cycle’ getoond in ondermeer Vooruit (Gent), C-Mine (Genk), De Warande (Turnhout) en Pact Zollverein (Essen), dit jaar (2016) te zien in Brussel (Kaaitheater), Amsterdam (Frascati) en Armentieres (LeVivat).

Laurence Payot was deel van Timelab’s Springcamp (2012), ze zette een performatief experiment op om in te grijpen op sociale codes in de publieke ruimte. Laurence kwam in 2013 op de shortlist van de Liverpool Art Prize en werd getoond in Pompidou Centre-Metz, Tate Modern, Liverpool biennial en Belluard Bollwerk International (Fribourg).

Juliana Borinski’s werk zit op de grens tussen video, experimentele cinema, fotografie en performance. Ze was deel van Summercamp Electrified 2009 en nadien in residentie in Timelab. Tijdens haar residentie ontwikkelde ze verschillende nieuwe werken die een rol gingen spelen in haar oeuvre onder meer getoond in Muhka (Antwerpen 2011), NIMk (Amsterdam 2012) en Fondation d’enterprise Ricard (Parijs 2013). Haar residentie gaf aanleiding voor een gastlectorschap aan School of Arts in Gent in 2011-2012.

Pierre-Laurent Cassière was een van de deelnemers van de eerste Summercamp Electrified (2009). Hij maakte de stad tot zijn terrein voor een geluidsinterventie, het zou belangrijk onderzoek worden in zijn verder werk dat getoond werd in onder meer: SMAK (2010), Palais de Tokyo (Parijs 2012), Pompidou Centre-Metz (2012), Netwerk Aalst (2012) en Exit/Via Maubeuge/Parijs (2013).

Dusica Drazic was deel van Springcamp (2012) als kunstenaar/curator, ze ging aan de slag rond de ambivalentie van de stad en de stedeling en creeërde een sculptuur tijdens de tiendaagse van Springcamp. Op basis van het toonmoment werd ze uitgenodigd in STUK (Artefact 2013). Haar werk werd ook getoond in onder meer Rotor (Graz 2013), ArtPoint Gallery (Wenen 2013) en 55th October Salon Belgrade (2014).

Saara Hannula nam deel aan Time Fest: Dagen voor verzet (2013) vanuit haar achtergrond als performer/onderzoeker. Ze zette verschillende experimenten op onder de noemer ‘ReRooms’ en werd hieropvolgend uitgenodigd voor (im)Possible Futures in Vooruit.

Zeljko Blace was deel van Time Fest: Dagen voor verzet (2013) vanuit zijn artistiek onderzoek ‘the queering of sports’. Na een residentie bij Timelab zette hij zijn werk verder in Brussel in samenwerking met Constant en Beursschouwburg.

deze kunstenaars waren aan het werk in Timelab in de voorbije jaren:

Agoston Nagy (HU)

Alexandre Licate (FR)

Alice Vandeleur-Boorer (UK)

Andreas Zingerle (AT)

Britt Hatzius Londen, (UK)

Daniela Dossi (IT)

Duncan Speakman (UK)

Dusica Drazic (RS)

Els Viaene (BE)

Eugenia Morpurgo (NL)

Frederik De Wilde (BE)

Geert-Jan Hobijn  (D)

Geraldine Juarez (MX)

Gert Aertsen (BE)

Gina Haraszti (HU)

Gosie Vervloessem (BE)

Hans Beckers (BE)

Hendrik Leper (BE)

Jari Suominen (FIN)

Jason Hall (UK)

Javier Busteria  (ES)

Jean Noel Montagne (FR)

Jesse Howards (USA)

Jodi Rose (AU)

Jon Cohrs (USA)

Juan Duque (CO)

Juliana Borinski (D)

Kaffe Matthews (UK)

Karen Van der Perre (BE)

Karel Verhoeven (BE)

Karl Van Welden  (BE)

Kasper Konig (D)

Kathy Hinde (UK)

Korinna Lindinger (AT)

Laia Sadurni (ES)

Laurence Payot (UK)

Lisa Ma Londen (UK)

Maja Gehrig (CH)

Marco Bonaccolto (IT)

Maria Lucia Cruz Correia (PT)

Maria McKinney (IRE)

Marie-Laure Delaby (BE)

Marthe Van Dessel  (BE)

Mikail Milissen (BE)

Myriel Milicevic (D)

Naomi Kerkhoven (BE)

Niklas Roy (D)

Nikolaus Gansterer (AT)

Paolo Cirio (IT)

Peter Westenberg (BE)

Pierre Laurent Cassiere (D)

Pieter Coussement (BE)

Pieter Heremans (BE)

Roberta Gigante (BE)

Saara Hannula (FIN)

Sara Vrugt (NL)

Savage (UK)

Silas Fong (CN)

Stephen Verstraete (BE)

Thomas Laureyssens (BE)

Tim Knapen (BE)

Tom Kok (NL)

Tom Verbruggen (NL)

Vahida Ramujkic (RS)

Vlad Nanca (RO)

Wouter Decorte (BE)

Wouter Huis (NL)

Yannick Franck (BE)

 

Zeljko Blace (HR)